ਨਿਪਟਾਰਾ Eaton ਸੰਚਾਰਨ Gears ਹੈ & shafts

ਛਣ Gears ਹੈ

Snubbing and clashing gears while shifting are frequent abuses to which unsynchronized transmissions are subjected. Light snubbing will do little damage. The real damage is done by the hard clash shift caused by engaging gears which are far out of synchronization. This can break pieces of metal from the ends of the clutching teeth. Clashing gears can be traced to one of three causes:

snubbed clutching gear teeth

ਪਾਈ clutching ਗੇਅਰ ਦੰਦ

1. ਗਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ

This applies to drivers who are not familiar with the shift pattern or have not learned the RPM spread between shifts.

2. ਪਕੜ

Clashing when starting up in first or reverse gear can be caused by insufficient clutch clearance or a dragging clutch not releasing properly. This makes the transmission countershafts and mainshaft gears continue rotating while the clutch pedal is depressed. Clashing results when the nonrotating sliding clutch is forced to mesh with a rotating mainshaft gear. Double clutching during lever shifts will also reduce snubbing and clashing.

3. inertial ਫੋਰਸ

Countershafts ਅਤੇ mainshaft Gears ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ 3 ਨੂੰ 5 ਸਕਿੰਟ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਪਕੜ disengaged ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. mainshaft ਗੇਅਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ mainshaft ਗੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਕੜ ਗੇਅਰ ਜਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਝਗੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਕ. ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਕੜ ਤੋੜੀ ਜ countershaft ਤੋੜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੜਮਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਕੜ ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਵਿਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਨਿਰਮਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ

Sometimes gears are replaced or thought to be defective because of marks left on the gear by manufacturing processes. ਇਹ ਧੱਬੇ, ਪਰ, do not contribute to gear failure and the gear should not be replaced because of these marks.

Hob ਚਿੰਨ੍ਹ

hob marks

These are cutting marks or lines formed during the initial cutting of the gear teeth. Hob marks on the tooth face will be removed by the shaving process, but hob marks in the root of the tooth will most likely remain, and may be found even on gears with much wear on them.

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ

shaving marks on gear

The shaving operation leaves distinct diagonal marks on the face of the gear tooth. These marks can be distinguished from scoring marks by the fact they are diagonal, while scoring marks are more nearly vertical. Most shaving marks are removed during normal gear operation.

ਗੇਅਰ Lipping

ਗੇਅਰ Lipping

Lipping ਜ ਸ਼ੇਵ burrs, is the formation of “lips” at the tip of the gear teeth machining. ਇਹ "ਬੁੱਲ੍ਹ" ਗੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ.

ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਗੇਅਰ ਚਸਕਣ

Mainshaft gears are designed to have a specified amount of axial clearance which allows them to rotate freely on the mainshaft. The amount of clearance is governed by the use of washers. ਇੱਕ ਮੋਟਾ idling ਇੰਜਣ ਥਿੜਕਣ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, causing the mainshaft gears to rattle as they strike mating gears. This condition can usually be cured by improving the idling characteristics of the engine. Tolerance washers may have to be changed to bring the axial gear clearance to within tolerance on high mileage units. See the service manual for procedure and specifications.

ਧੁਰ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਹੱਡੀ

Failure of transmission shafts through fracturing or twisting is caused when stresses are imposed on them which are greater than they were designed to withstand. The main causes for these failures are:

  1. ਗਲਤ clutching ਤਕਨੀਕ.
  2. ਗੇਅਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  3. ਰਾਈਟਰ.
  4. ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼.
  5. Transmission used for application it was not designed to withstand.
  6. ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਬੰਪ ਜਦ ਹਮਾਇਤ.
  7. ਮੁਤਾਬਕ 5 ਚੱਕਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਮਾਊਟ.
fractured mainshaft

ਟੁੱਟ Mainshaft
ਗੇਅਰ ਦੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ, shafts may fracture as a result of fatigue or impact.

twisted mainshaft

ਮਰੋੜਿਆ Mainshaft
Loads not severe enough to cause shaft fractures may cause the shaft to twist.

ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ.

ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਹੁਣ ਕਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ